เพลงเป็ด ลูกเป็ด 5 ตัว | เป็ดน้อย 5 ตัว เพลงเด็กอนุบาล ฟังยาวๆ 1 ชม.By The Kids Song

รวมเพลงเด็กอนุบาล เพลงเป็ด ,เพลงช้าง, เพลงลิง, เพลงเต่า, เพลงจับปูดำ, ปฐมวัย, เพลงเป็ดอาบน้ำในคลอง.

เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ แบบดั้งเดิม | พร้อมฝึกอ่านทีละตัว รวมเพลงเด็กอนุบาล 1 ชม By KidsMeSong

0:00 – 6:46 เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ 6:47 – 9:04 เพลงแมงจีนูน 9:05 – 11:26 เพลงหากว่าเรากำลังสบาย 11:27 – 14:14 เพลงจับปูดำ 14:15 – 16:32 เพลง ABC…

เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ แบบดั้งเดิม | พร้อมฝึกอ่านทีละตัว รวมเพลงเด็กอนุบาล 1 ชม By KidsMeSong

0:00 – 6:46 เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ 6:47 – 9:04 เพลงแมงจีนูน 9:05 – 11:26 เพลงหากว่าเรากำลังสบาย 11:27 – 14:14 เพลงจับปูดำ 14:15 – 16:32 เพลง ABC…

เพลงเป็ดอาบน้ำในคลอง ช้าง รวมเพลงเด็กในตำนาน เพลงเด็กอนุบาล

kidstvonline #เพลงเด็ก #เพลงเป็ดอาบน้ำในคลอง เพลงเป็ดอาบน้ำในคลอง ช้าง รวมเพลงเด็กในตำนาน เพลงเด็กอนุบาล.